فروش زمین فاز 4 مهرشهر

اهواز، مهرشهر

نوع کاربری مسکونی
متراژ ۲۵۶

زمین ششدنگ فاز 4 مهر شهر خیابان 12 متری یک پلاک به 18 متری دو طرف خیابان باز، 10 پلاک به خیابان اصلی

۰۹۰۳XXX۵۷۵۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۰۳XXX۵۷۵۴
بازگشت به بالا