فیلتر های فعال: شهر فردیس / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

املاک حمیدی (گاندی سابق)- شیپور

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در فردیس

(۱,۲۵۳ آگهی)

اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فردیس، فلکه اول و دوم /

اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فردیس، فلکه سوم /

اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فردیس، فلکه سوم /

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فردیس، فلکه سوم /

ثبت آگهی رایگان