شهر: فردیس رهن و اجاره اداری و تجاری
املاک معماری فردیس - شیپور

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در فردیس

مغازه 15 متری

البرز، فردیس

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

فردیس، فلکه چهارم و پنجم

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

500 متری بهر کانال

فردیس، فلکه چهارم و پنجم

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

زیرزمین تجاری

فردیس، فلکه اول و دوم

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 60 متری

فردیس، شهرک ارم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا