استان: فارس سیمکارت و خط تلفن ثابت
قابلیت خرید امن - در تاریخ ۲/۹/۲۰۲۰ به خرید اینترنتی تغییر کرد

آگهی های سیمکارت و خط تلفن ثابت در فارس

0921 202 9002

شیراز، شهرک امیرکبیر

۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

9175558011

شیراز، ستارخان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

09039682220

شیراز، عادل آباد

۱۷۰,۰۰۰ تومان

تماس

09039683334

شیراز، عادل آباد

۱۹۰,۰۰۰ تومان

تماس

09039684343

شیراز، عادل آباد

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تماس

09039682323

شیراز، عادل آباد

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

09120332443

شیراز، معالی آباد

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

9171118741

شیراز، تاچارا

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0917-107-70-69

شیراز، حافظیه

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912-065560-6

شیراز، والفجر

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا