استان: فارس رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در فارس

درخواست خانه

فارس، نورآباد

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجار 75 متر

جهرم، حرم به حرم

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

100 متر منزل

فیروزآباد، کلاغی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا