فیلتر های فعال: استان فارس / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در فارس

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نی ریز، ساختمان های رهیاب /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نی ریز، ساختمان های رهیاب /

رهن: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آباده، مسکن مهر دانشگاه خیابان همای رحمت /

ثبت آگهی رایگان