استان: فارس رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در فارس

رهن مسکونی277متر

فارس، لار

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند سوییت

داراب، بسیج به بالا

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست خانه

فارس، نورآباد

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجار 75 متر

جهرم، حرم به حرم

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا