فیلتر های فعال: استان فارس / رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در فارس

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

جهرم، خیابان ۲۲ بهمن /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فسا، فسا چهارراه حافظ جنب پمپ بنزین /

رهن: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز، گلستان /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

فارس، شهرصدرا /

ثبت آگهی رایگان