استان: فارس رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در فارس

اجاره مغازه

فارس، فیروزآباد

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا