استان: فارس اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در فارس

خونه اجاره ای

خنج، شهرک گلدا

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان رهن

شیراز، باغ تخت

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند آپارتمان

شیراز، باهنر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

150 متر فرهنگ شهر

شیراز، فرهنگ شهر

رهن:  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست اجاره

شیراز، نواب صفوی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا