شهر: فیروزآباد رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در فیروزآباد

منزل برای رهن و اجاره

فیروزآباد، بلوار پاسداران ک ۱۴ تقریبا آخ

رهن:  ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

75 متر اجاره ورهن

فیروزآباد، ابتدای فاز۳

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره منزل

فیروزآباد، بولوار پاسداران

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

خونه طبقه دوم

فیروزآباد، شریعتی جدید

رهن:  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خونه دربست

فیروزآباد، بلوارپاسداران

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا