علوم آزمایشگاهی

تهران، شهریار

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد مشاوره ای
جنسیت زن

دارای چندسال سابقه درازمایشگاه دنبال کاردرازمتیشگاهای خصوصی وبیمارستان ودرمانگاه

شماره تماس: ۰۹۳۸XXX۴۸۳۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

غیری

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۳۸XXX۴۸۳۶
بازگشت به بالا