شهر: عجب شیر زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در عجب شیر

زمین زراعی

عجب شیر، بلوار پادگان

۸۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

فروش زمین باغ

عجب شیر، جاده پادگان خراجو بر خیابان

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا