شهر: صباشهر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در صباشهر

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف صباشهر را می بینید

مغازه بازار قنبری

نسیم شهر، سوم_بازارقنبری

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه بازار قنبری

نسیم شهر، سوم_بازار قنبری

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا