شهر: شیراز رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
بنر املاک

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در شیراز

(۲۷۱ آگهی)

200 متر /فرهنگ شهر

شیراز، فرهنگ شهر

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

30 متر تجاری

شیراز، قدوسی شرقی

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

35 متر اداری/

شیراز، قدوسی شرقی

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

700 متر تجاری

شیراز، قصر دشت

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

26 متر /زرگری

شیراز، فرهنگ شهر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

26 متر تجاری

شیراز، زرگری

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا