استان: گلستان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در گلستان

(۲۰۸ آگهی)

مغازه 130 متری رجایی

گرگان، خیابان رجایی

اجاره:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 12 متری ملل

گرگان، ملل

اجاره:  ۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 16متر

گرگان، خیابان اول گرگانجدید

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا