استان: گلستان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در گلستان

اجاره ورهن مغازه

نوده خاندوز، بر جاده اصلی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

گلستان، گمیش تپه

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۹۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

گرگان، چناران

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

گرگان، شهرک امام

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

60متری ناهارخوان

گرگان، ناهارخوان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا