شهر: کرمانشاه × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در کرمانشاه

رهن و اجاره 85 متر

کرمانشاه، شهرک معلم خیابان استاد شهریار

رهن ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۵۰,۰۰۰ تومان

رهن و اجاره 65 متر

کرمانشاه، خیابان جاده قدیم تهران

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا