شهر: کرمانشاه × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در کرمانشاه

خانه 60 متری

کرمانشاه

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوطبقه ویلایی دو بر

کرمانشاه، ۲۲بهمن بر خیابان چهارم

رهن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

75 متری رفعتیه رهن

کرمانشاه، رفعتیه به سمت سه راه برق

رهن ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا