شهر: قم × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در قم

منزل 85متری

قم، خیابان سلامت

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا