شهر: شهریار رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
املاک حلال اندیشه - شهریار

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در شهریار

(۹,۶۳۹ آگهی)

اجاره سوله انبار

تهران، شهریار

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوله صنعتی

شهریار، باغستان دهمویز جنب معاینه فنی

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سالن صنعتی100 متر

شهریار، دهمویز پشت شورا جنب معاینه فنی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کارگاه اجاره

شهریار، رزکان

اجاره:  ۷,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

700مترزمین

تهران، شهریار

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا