شهر: شهربابک رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در شهربابک

زیرزمین 30 متر

شهربابک، بلوار مدرس مدرس،یک

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف شهربابک را می بینید

سوييت يا اتاق

رفسنجان،

رهن:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک سویت کوچیک

رفسنجان، حمید اباد

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا