شهر: شهربابک رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در شهربابک

اجاره خانه ویلایی

شهربابک، بنیاد سفلی

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف شهربابک را می بینید

واحد 140 متری

رفسنجان، عباس آباد

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن کامل خونه طبقه اول

رفسنجان، خیابان مطهری ۱۷..خیابان وجدانی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

منزل اجاره200متر

کرمان، رفسنجان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

منز ل جهت اجاره

رفسنجان، آیت الله صدر

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره ای

رفسنجان، مصطفی خمینی ۳۱

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

منزل. رهنی110متر

کرمان، رفسنجان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا