شهر: شهربابک رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در شهربابک

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف شهربابک را می بینید

خانه بزرگ حیط دار

رفسنجان، بلوار جمهوری کوچه 2

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا