شهر: شهربابک خرید و فروش خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

خرید و فروش خانه و آپارتمان در شهربابک

(۲۶۱ آگهی)

فروش خانه نوساز

شهربابک، خورسند بلوار امام سجاد کوچه ۱۵ دکتر حسابی ۴

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا