شهر: شفت اجاره اداری و تجاری
ساخت فروشگاه جنرال شیپور

آگهی های اجاره اداری و تجاری در شفت

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف شفت را می بینید

اجاره ورهن مغازه

فومن، نوگوراب

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه جاده لاکان

رشت، لاکانشهر

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه بزرگ

رشت، شهرک سید احمد خمینی

رهن:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا