شاگرد برقکار

لرستان، خرم آباد

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد پروژه ای
جنسیت مرد

شاگرد برقکار بلدی یا نابلدی

۰۹۳۵XXX۰۲۲۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۵XXX۰۲۲۹
بازگشت به بالا