شهر: شاهرود زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در شاهرود

(۵۵۷ آگهی)

1250 متر زمین

شاهرود، شاهرود،روستای اردیان خیابان انتهای کوچه قالی شویی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا