شهر: شاهرود زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در شاهرود

ملک و زمین

شاهرود، شهرک فدک

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

خریدار باغ

شاهرود، روستاهای اطراف

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

باغ پسته

سمنان، شاهرود

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا