فیلتر های فعال: شهر شاهرود / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در شاهرود

اجاره: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شاهرود، بهارستان /

رهن: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲۱۳,۰۰۰ تومان

سمنان، شاهرود /

اجاره: ۶۵۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شاهرود، خرمشهر /

ثبت آگهی رایگان