شهر: شاهرود خرید و فروش اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

خرید و فروش اداری، تجاری و صنعتی در شاهرود

(۸۶ آگهی)

فروش مغازه

سمنان، شاهرود

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

فروش مغازه

شاهرود، شاهرود فجر وسپاه

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا