شهر: شاهدشهر زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در شاهدشهر

چهار دیواری 460 متر

شاهدشهر، شاهد شهر محمود آباد خیابان باهنر جنب آژانس رجبی

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا