استان: سیستان و بلوچستان سیمکارت و خط تلفن ثابت

آگهی های سیمکارت و خط تلفن ثابت در سیستان و بلوچستان

0912.972.31.95

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۴۸۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912.094.98.04

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۴۴۰,۰۰۰ تومان

تماس

9198100000

زاهدان، شهید مزاری

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

9112830000

زاهدان، شهید مزاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

9197400000

زاهدان، شهید مزاری

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

09910913001

سیستان و بلوچستان، چابهار

تماس

9106667800

سیستان و بلوچستان، چابهار

تماس

0912.265.04.01

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912.972.49.81

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۴۷۵,۰۰۰ تومان

تماس

0912.972.51.80

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۵۲۰,۰۰۰ تومان

تماس

09106667800

چابهار، رسالت خیابان نور پلاک ۴

تماس

09100900081

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0915 346 7403

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

۳۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912 060 3184

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

۵۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0915 545 8120

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

۸۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912.095.97.49

سیستان و بلوچستان، زاهدان

۴۴۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا