استان: سیستان و بلوچستان × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در سیستان و بلوچستان

درخواست اجاره ای

خاش، هواشناسی

رهن ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

خونه اجاره ی

سیستان و بلوچستان، زاهدان

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

رهن کامل 120 متری

سیستان و بلوچستان، زاهدان

رهن ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

سوییت رهنی

سیستان و بلوچستان، زاهدان

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

ایرانشهر واحد رهنی

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

رهن ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۲۰,۰۰۰ تومان

تماس

90 متری اجاره ودیعه

سیستان و بلوچستان، زاهدان

رهن ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

خونه اجاره ای دوطبقه

چابهار، چابهار گلشهر خیابان کالبر6

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

درخواست خانه

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۴۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

منزل اجاره یارهن

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا