استان: سیستان و بلوچستان × رهن و اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در سیستان و بلوچستان

اجاره مغازه

زاهدان، خیابان فردوسی و حافظ

اجاره ۴۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

1200 متر کارگاه

سیستان و بلوچستان، زاهدان

رهن ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

نانوایی تافتونی

زابل، فلکه کوزه سابق

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

اجاره مغازه

سیستان و بلوچستان، زاهدان

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

150 متر کارگاه

سیستان و بلوچستان، چابهار

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ،   اجاره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا