شهر: سورک
ساخت فروشگاه جنرال

همه آگهی ها در سورک

اجاره مغازه تجاری

سورک، خیابان سهیدملازاده

رهن:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا