شهر: سهرورد اجاره اداری و تجاری
ساخت فروشگاه جنرال

آگهی های اجاره اداری و تجاری در سهرورد

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف سهرورد را می بینید

مغازه اجاره

زنجان

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

زنجان

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

زنجان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا