سهره سر سیاه و کرمونی

شیراز، سعدی

یه سهره کرمونی دورک گل بلند هیکل درشت ویه سر سیاه مال جای خوب هر دو وحش رام دو ماه قفس کرمونی200وسرسیاه80 تومن

شماره تماس تایید شده: ۰۹۱۷XXX۷۹۹۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

بازگشت به بالا