سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس1
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس2
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس3
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس4
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس5
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس6
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس7
سنگ ورقه ای معدن میاندشت  در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس8
۱ از ۸ نمایش همه

بستن

سنگ ورقه ای معدن میاندشت

خراسان شمالی، اسفراین

سنگ ورقه ای این معدن با ضخامت زیر 7 سانت و قواره عالی به تمام نقاط ایران ارسال میشه

۰۹۱۲XXX۳۸۳۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۲XXX۳۸۳۴
بازگشت به بالا