استان: سمنان × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در سمنان

شهرک اتحاد87متر

سمنان، مطهری

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۸۰,۰۰۰ تومان

رهن خانه 75 متری

شاهرود، شهرک البرز

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

100متر تعاون

سمنان، تعاون بلوار صادق

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا