شهر: سمنان رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در سمنان

(۲۲۶ آگهی)

زیرزمین 120متره

سمنان، اندیشه

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

105 متره خودساز

سمنان، مدیران

اجاره:  ۲,۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

75 متری محلات

سمنان، محلات

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن القدیر

سمنان، ورزش

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا