شهر: سلمان شهر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در سلمان شهر

(۵۶۸ آگهی)

رهن و اجاره مغازه

مازندران، سلمان شهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 50 متر

سلمان شهر، سلمانشهر

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره مغازه

مازندران، سلمان شهر

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا