شهر: سقز رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در سقز

(۲۰۱ آگهی)

اجاره اپارتمان

کردستان، سقز

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره

سقز، بلوار کردستان

رهن:  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه

سقز، سیلو

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

کردستان، سقز

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا