سراشپزواشپزایرانی جویای کارم تمام وقت در گروه خرید و فروش استخدام در تهران در شیپور-عکس1
سراشپزواشپزایرانی جویای کارم تمام وقت در گروه خرید و فروش استخدام در تهران در شیپور-عکس2
سراشپزواشپزایرانی جویای کارم تمام وقت در گروه خرید و فروش استخدام در تهران در شیپور-عکس3
۱ از ۳ نمایش همه

بستن

سراشپزواشپزایرانی جویای کارم تمام وقت

تهران، پیروزی

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

تمام وقت باجای خواب استان تهران

۰۹۹۰XXX۱۹۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۹۰XXX۱۹۹۸
بازگشت به بالا