شهر: سبزوار سنگین و نیمه سنگین
ساخت فروشگاه

آگهی های سنگین و نیمه سنگین در سبزوار

خریدارخاور

خراسان رضوی، سبزوار

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

ایسوزو 8400

خراسان رضوی، سبزوار

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا