شهر: سبزوار زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در سبزوار

(۷۶ آگهی)

زمین 1125 متر

خراسان رضوی، سبزوار

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا