شهر: ساوه رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در ساوه

فردوس دو طبقه

ساوه، مالک اشتر بهر ۱۶ متری

رهن:  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه

ساوه، میدان شهرداری پشت اداره کار

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ویلا 90 متر

ساوه،

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ویلایی طبقه اول

ساوه، حاج بلوک

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

بالای 50 متر

ساوه، طالقانی یاکارگر

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

منزل 180متری

ساوه، کوچه بانک ملی مرکزی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا