شهر: ساری زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در ساری

(۳۰,۰۱۲ آگهی)

500 متر زمین

مازندران، ساری

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا