شهر: ساری رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در ساری

همخونه دانشجو

ساری، پشت پرورشگاه

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا