شهر: ساری رهن و اجاره خانه و آپارتمان

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در ساری

(۱۱,۰۹۷ آگهی)

متقاضی خونه هستم

ساری، مرکز شهر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره واحد مسکونی

ساری، مرکز شهر

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره واحد 250 متر

مازندران، ساری

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان170متری

ساری، طبرستان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا