شهر: ساری رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در ساری

(۲,۷۵۵ آگهی)

درخواست ملک اداری

ساری، معلم (ساری نو)

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

150 متر تجاری

ساری، شهبند

اجاره:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

55متر ملک تجاری

ساری، شهبند

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا