فیلتر های فعال: شهر ساری / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

یلدا

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در ساری

(۶۰۳ آگهی)

اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری، امامزاده یحیی /

ثبت آگهی رایگان