شهر: زنجان رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در زنجان

(۲۶۳ آگهی)

برای دونفر

زنجان، شهرک کارمندی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دنبال خونه

زنجان، فقط داخل شهر باشه بتونم کاری چیزی پیدا کنم

تماس
بازگشت به بالا