شهر: زنجان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در زنجان

رهن و اجاره دربست

زنجان، زینبیه

اجاره:  ۱,۵۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست خانه

زنجان

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا