زمین بر جاده اصلی شهر جلین 2200 متری

گلستان، جلین


متراژ ۲,۲۰۰

یک قواره زمین به متراژ 2200 متر واقع در شهر جلین روبروی ساختمان شهرداری جلین بریدگی آخر جلین

شماره تماس: ۰۹۱۱XXX۱۹۶۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۸

تماس با ۰۹۱۱XXX۱۹۶۶
بازگشت به بالا