شهر: ری رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در ری

مغازه 40 متری

تهران، ری

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره واحد تجاری 19 متر

ری، شهرک علایین یا قلعه گبری خیابان میثم شمالی پ121

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کارگاه سوله

ری، شهر ری

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

33متر مغازه شهرری

ری، شهر ری

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

32متر مغازه

تهران، ری

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا