شهر: ری رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در ری

(۹,۹۲۴ آگهی)

100متر جهت تولیدی

ری، شهر ری استخر

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

21 متر پاساژ امین

ری، سه راه ورامین، خیابان ابن بابویه

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا