شهر: رودهن رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در رودهن

رهن و اجاره

رودهن، رودهن لاله صحرا گلبرگ‌

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره 90 متری

رودهن،

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره 150 متری

رودهن، گرکان

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا