شهر: رودهن اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در رودهن

اجاره مغازه 30 متر

رودهن، مهرآباد رودهن

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

معازه75متری رودهن

رودهن، رودهن بلوار امام خامنه ای

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

80 متر مغازه رودهن

تهران، رودهن

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سالن 200 متری برخط

رودهن، نمیر

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا