رهن کامل مغازه با 75 میلیون در تهران

(۸۵ آگهی)

30 متر مغازه

تهران، نارمک

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

24 متر مغازه

تهران، سهروردی جنوبی

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مطهری 65متر اداری

تهران، سهروردی جنوبی

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

تهران، تهرانپارس شرقی

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا