رهن کامل مغازه با 550 میلیون در تهران

(۲۸ آگهی)

50 متر مغازه

تهران، سازمان برنامه شمالی

رهن:  ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه26 متری

تهران، ستارخان

رهن:  ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا